ฮีโน่ 300
ฮีโน่ 300
ฮีโน่ 300
ฮีโน่ 500 วิคเตอร์
ฮีโน่ 500 วิคเตอร์
เมอร์เซเดส-เบนซ์ สปรินเตอร์
เมอร์เซเดส-เบนซ์ สปรินเตอร์
เมอร์เซเดส-เบนซ์ สปรินเตอร์
ไอวีโก้ เดลี่
ไอวีโก้ เดลี่
@cargobox

รถบรรทุก ตู้ห้องเย็น

** สัมผัสภาพ สำหรับรุ่นที่คุณสนใจ !!
รถบรรทุก ตู้เย็น ตู้ห้องเย็น ของเราได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึง ความเย็น ประสิทธิภาพการกระจายความเย็น เย็นอย่างรวดเร็ว สามารถเลือกปรับได้หลายอุณหภูมิ — คูล บ็อกซ์
รถบรรทุก ห้องเย็น ตู้แช่ — ฮีโน่ วิคเตอร์ 500
รถบรรทุก ห้องเย็น ตู้แช่ — ฮีโน่ วิคเตอร์ 500
รถบรรทุก ห้องเย็น ตู้แช่ — ฮีโน่ วิคเตอร์ 500
ฮีโน่ วิคเตอร์ 500 — ลิฟท์ท้าย
ฮีโน่ วิคเตอร์ 500
รถห้องเย็น พร้อมตอบสนองการบรรทุก อาหารสด อาหารทะเล แช่เย็น แช่แข็ง เนื้อ นม ผัก ผลไม้ เครื่องดืม

อีซูซุ เอลฟ์ — รถห้องเย็น

รถห้องเย็น รถบรรทุก — อีซูซุ เอลฟ์ NLR 130
รถห้องเย็น รถบรรทุก — อีซูซุ เอลฟ์ NLR 130
รถห้องเย็น รถบรรทุก — อีซูซุ เอลฟ์ NLR 130
รถห้องเย็น รถบรรทุก — อีซูซุ เอลฟ์ NLR 130
สัมผัส ดูรายละเอียดเพิ่ม 

NLR 130 — บานเปิดข้าง
รถบรรทุก ตู้แช่เย็น ตู้แช่แข็ง ตู้ห้องเย็น — อีซูซุ เอลฟ์ NMR 130
รถบรรทุก ตู้แช่เย็น ตู้แช่แข็ง ตู้ห้องเย็น — อีซูซุ เอลฟ์ NMR 130
รถบรรทุก ตู้แช่เย็น ตู้แช่แข็ง ตู้ห้องเย็น — อีซูซุ เอลฟ์ NMR 130
รถบรรทุก ตู้แช่เย็น ตู้แช่แข็ง ตู้ห้องเย็น — อีซูซุ เอลฟ์ NMR 130
รถบรรทุก ตู้แช่เย็น ตู้แช่แข็ง ตู้ห้องเย็น — อีซูซุ เอลฟ์ NMR 130
NMR 130 — รถห้องเย็น
รถบรรทุก รถห้องเย็น — การออกแบบ ภายใน และภายนอก คุณสามารถเลือกปรับแต่งได้ ตามวัตถุประสงค์ ตามความต้องการของคุณ

เมอร์เซเดส-เบนซ์ สปรินเตอร์

เราสามารถใช้ แค็บ แชสซีส์ หรือ รถบรรทุก ที่คุณต้องการทำ สร้าง รถบรรทุกห้องเย็น เพื่อคุณ!
รถบรรทุก ตู้แช่เย็น แช่แข็ง — เมอร์เซเดส-เบนซ์ สปรินเตอร์
รถบรรทุก ตู้แช่เย็น แช่แข็ง — เมอร์เซเดส-เบนซ์ สปรินเตอร์
รถบรรทุก ตู้แช่เย็น แช่แข็ง — เมอร์เซเดส-เบนซ์ สปรินเตอร์
รถบรรทุก ตู้แช่เย็น แช่แข็ง — เมอร์เซเดส-เบนซ์ สปรินเตอร์
รถบรรทุก ตู้แช่เย็น แช่แข็ง — เมอร์เซเดส-เบนซ์ สปรินเตอร์
รถบรรทุก ตู้แช่เย็น แช่แข็ง — เมอร์เซเดส-เบนซ์ สปรินเตอร์
รถบรรทุก ตู้แช่เย็น แช่แข็ง — เมอร์เซเดส-เบนซ์ สปรินเตอร์
รถบรรทุก ตู้แช่เย็น แช่แข็ง — เมอร์เซเดส-เบนซ์ สปรินเตอร์
รถบรรทุก ตู้แช่เย็น แช่แข็ง — เมอร์เซเดส-เบนซ์ สปรินเตอร์
รถบรรทุก ตู้แช่เย็น แช่แข็ง — เมอร์เซเดส-เบนซ์ สปรินเตอร์
รถบรรทุก ตู้แช่เย็น แช่แข็ง — เมอร์เซเดส-เบนซ์ สปรินเตอร์
รถบรรทุก ตู้แช่เย็น แช่แข็ง — เมอร์เซเดส-เบนซ์ สปรินเตอร์
ฟลีท เซลส์
รถบรรทุก ตู้แช่เย็น แช่แข็ง — เมอร์เซเดส-เบนซ์ สปรินเตอร์
รถบรรทุก ตู้แช่เย็น แช่แข็ง — เมอร์เซเดส-เบนซ์ สปรินเตอร์
รถบรรทุก ตู้แช่เย็น แช่แข็ง — เมอร์เซเดส-เบนซ์ สปรินเตอร์
ฟลีท เซลส์
รถบรรทุก ตู้แช่เย็น แช่แข็ง — เมอร์เซเดส-เบนซ์ สปรินเตอร์
รถบรรทุก ตู้แช่เย็น แช่แข็ง — เมอร์เซเดส-เบนซ์ สปรินเตอร์
รถบรรทุก ตู้แช่เย็น แช่แข็ง — เมอร์เซเดส-เบนซ์ สปรินเตอร์
ฟลีท เซลส์
รถบรรทุก ตู้แช่เย็น แช่แข็ง — เมอร์เซเดส-เบนซ์ สปรินเตอร์
รถบรรทุก ตู้แช่เย็น แช่แข็ง — เมอร์เซเดส-เบนซ์ สปรินเตอร์
รถบรรทุก ตู้แช่เย็น แช่แข็ง — เมอร์เซเดส-เบนซ์ สปรินเตอร์
รถบรรทุก ตู้แช่เย็น แช่แข็ง — เมอร์เซเดส-เบนซ์ สปรินเตอร์
ฟลีท เซลส์
รถบรรทุก ตู้แช่เย็น แช่แข็ง — เมอร์เซเดส-เบนซ์ สปรินเตอร์
รถบรรทุก ตู้แช่แข็ง ตู้แช่เย็น — หัวใจสำคัญ ธุรกิจขนส่งสินค้า แช่เย็น แช่แข็ง หรือ การใช้อุณหภูมิเหนือจุดเยือกแข็ง ในการถนอมอาหาร

ฮีโน่ ไฮบริด 300

รถบรรทุก ห้องเย็น — ฮีโน่ ไฮบริด 300
รถบรรทุก ห้องเย็น — ฮีโน่ ไฮบริด 300
รถบรรทุก ห้องเย็น — ฮีโน่ ไฮบริด 300
รถบรรทุก ห้องเย็น — ฮีโน่ ไฮบริด 300
รถบรรทุก ห้องเย็น — ฮีโน่ ไฮบริด 300
รถบรรทุก ห้องเย็น — ฮีโน่ ไฮบริด 300
รถบรรทุก ห้องเย็น — ฮีโน่ ไฮบริด 300
รถบรรทุก ห้องเย็น — ฮีโน่ ไฮบริด 300
รถบรรทุก ห้องเย็น — ฮีโน่ ไฮบริด 300
รถบรรทุก ห้องเย็น — ฮีโน่ ไฮบริด 300
รถบรรทุก ห้องเย็น — ฮีโน่ ไฮบริด 300
ฟลีท เซลส์
รถบรรทุก ห้องเย็น — ฮีโน่ ไฮบริด 300
รถบรรทุก ห้องเย็น — ฮีโน่ ไฮบริด 300
ฟลีท เซลส์
คูล บ็อกซ์ — รถบรรทุก ห้องเย็น เพื่อการบรรทุกสินค้าที่สดใหม่ ของสด อาหารทะเล แช่แข็ง ผลไม้ แช่เย็น ฯลฯ ที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ
ตู้ห้องเย็น อาหารสด อาหารแช่แข็ง อาทิ ไอศครีม, ผัก, ผลไม้, เนื้อสัตว์, กุ้ง, ปู, ปลา, เครื่องดื่ม ฯลฯ

ไอวีโก้ เดลี่ — รถตู้เย็น

คูล บ็อกซ์ ตัวเลือกที่เหมาะสำหรับการขนส่งสินค้าสดใหม่ สินค้าแช่เย็น สินค้าแช่แข็ง เพื่อธุรกิจคุณ

เกีย เค2500 — รถตู้แช่

รถบรรทุก ห้องเย็น — เกีย เค2500
รถบรรทุก ห้องเย็น — เกีย เค2500
รถบรรทุก ห้องเย็น — เกีย เค2500
รถบรรทุก ห้องเย็น — เกีย เค2500
รถบรรทุก ห้องเย็น — เกีย เค2500
รถบรรทุก ห้องเย็น — เกีย เค2500
เราผลิต รถบรรทุก ตู้เย็น ตู้แช่เย็น ตู้แช่แข็ง ห้องเย็น เพื่อการขนส่งสินค้าสดใหม่ ตั้งแต่ปี 2551

อีซูซุ เอลฟ์ NKR

รถบรรทุก รถห้องเย็น — อีซูซุ เอลฟ์ NKR
รถบรรทุก รถห้องเย็น — อีซูซุ เอลฟ์ NKR
รถบรรทุก รถห้องเย็น — อีซูซุ เอลฟ์ NKR
รถบรรทุก รถห้องเย็น — อีซูซุ เอลฟ์ NKR
แครี่บอย คาร์โก บ็อกซ์ ผู้นำ ตู้ทึบ ตู้แห้ง ตู้บรรทุก ตู้ ขนส่ง สินค้า ตู้ห้องเย็น เพื่อการพาณิชย์ — ออกแบบ ประกอบ ติดตั้ง รถตู้บรรทุก, รถตู้ทึบ, รถตู้แห้ง, รถตู้บรรทุกสินค้า, รถห้องเย็น, ตู้บรรทุกแบบพิเศษ (ตามแบบลูกค้า)
เราดำเนินธุรกิจ ตู้บรรทุก มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 ผลิตและจัดจำหน่ายทั่วประเทศ (ส่งออกทั่วโลก)

แกรนด์ แครี่บอย

บริษัท แครี่บอย มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
26/12 หมู่ที่ 7 ถ.บางนา-ตราด กม.8 (ขาออก)
ตรงข้าม เมกา บางนา
ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
10540
เวลาทำการ :
จันทร์ — เสาร์
9:00 — 18:00 น.

โทรศัพท์ : 0-2752-8585
แฟกซ์ : 0-2752-8588
อีเมล : [email protected]

ไลน์ — Cargobox Official
ID : @cargobox
https://lin.ee/mdsQ1AK
เฟสบุ๊ค ตู้ทึบ ตู้แห้ง ตู้ห้องเย็น
ยูทูบ รถทำเงิน
อิCarryboy Online
@carryboy.official
ISO 9001
คุณภาพ
ISO 14001
สิ่งแวดล้อม
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566-2567
เว็บไซต์นี้ดูดีที่สุดที่หน้าจอ สมาร์ทโฟน
ติดตาม

แครี่บอย

ที่ แครี่บอย เราเชื่อมั่นว่าอนาคตเป็นของผู้ผลิตที่สามารถตอบสนอง ความต้องการของผู้บริโภค ทั้งเรื่องการออกแบบ แนวคิดที่สร้างสรรค์ และการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีสำหรับอนาคต... แครี่บอย มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า และตรงตามความต้องการ เหมาะสมกับการใช้งาน... เราพร้อมสร้างสรรค์ทางเลือกใหม่เพื่อคุณ
©
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566-2567 แครี่บอย

ตัวแทนจำหน่าย

ยินดีตอนรับสู่ แครี่บอย

ขายดีอันดับหนึ่ง ของเมืองไทย บริษัท ที.เค.ดี.ไฟเบอร์ จำกัด ผู้นำด้านการผลิตหลังคาไฟเบอร์กลาส, รถดัดแปลงพิเศษ, รถบ้าน, รถตู้บรรทุก, รถพยาบาล, รถกู้ภัย, ฝาครอบกระบะและ ชุดตกแต่งยานยนต์ ชั้นนำ กว่า 1,000 รายการ มียอดจำหน่ายสูงสุดในประเทศไทย โดยมีตัวแทนจำหน่าย ศูนย์อะไหล่และบริการกว่า 750 แห่งทั่วประเทศ และมีตัวแทนจำหน่ายกว่า 150 ประเทศทั่วโลก
เราทำได้ทุกอย่าง !!